Obrazovka Schránky, na ktorej je zobrazená schránka Prijaté a VIP s hviezdičkou. V schránke Prijaté sa nachádza 217 správ a vo VIP 3. Schránka Koncepty sa nachádza na spodku.
  • Zhromaždenie dôležitých správ: Pridajte si dôležitých ľudí do svojho zoznamu VIP a správy od týchto osôb sa zobrazia v schránke VIP. Klepnite na meno odosielateľa v správe a potom klepnite na Pridať do VIP. Ak chcete zobraziť schránku VIP, klepnite počas prezerania zoznamu Schránky na Upraviť.

  • Hlásenie dôležitých správ: Na prijatie správ do obľúbených schránok alebo od dôležitých osôb vás upozorní Centrum hlásení. Prejdite do Nastavenia > Centrum hlásení > Mail.

  • Označenie správy pre jednoduchšie vyhľadanie: Počas čítania správy klepnite na tlačidlo označiť správu. Môžete zmeniť vzhľad indikátora označených správ v položke Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Štýl značky. Ak chcete zobraziť schránku Označené, klepnite počas prezerania zoznamu Schránky na Upraviť a potom klepnite na Označené.

  • Vyhľadávanie správ: Rolovaním prejdite do vrchnej časti zoznamu správ alebo na ňu klepnite. Zobrazí sa vyhľadávacie pole. Vyhľadávanie prechádza všetky polia s adresou, predmet a telo správy. Ak chcete naraz prehľadať viacero účtov, spustite vyhľadávanie z dynamickej schránky, ako napríklad Všetky Odoslané.

  • Vyhľadanie podľa času doručenia správy: Rolujte nahor alebo klepnite na hornú časť zoznamu správ, aby sa zobrazilo vyhľadávacie pole, následne zadajte niečo ako „február stretnutie“, aby sa vyhľadali všetky správy z februára so slovom „stretnutie“.

  • Vyhľadanie podľa stavu správy: Ak chcete nájsť všetky označené a neprečítané správy od ľudí v zozname VIP, zadajte do vyhľadávania text „označené neprečítané vip“. Môžete vyhľadávať aj ďalšie atribúty správ, ako napríklad „príloha“.

  • Zbavte sa odpadu. Počas čítania správy klepnite na tlačidlo označiť správu a potom klepnite na Presunúť do odpadu, čím sa správa uloží do priečinka Odpad. Ak nechtiac označíte správu ako odpad, okamžite odvolajte akciu zatrasením iPhonu.

  • Vytvorenie obľúbenej schránky: Schránka Obľúbené sa zobrazí na vrchu zoznamu Schránky. Ak chcete pridať schránku Obľúbené, klepnite počas prezerania zoznamu Schránky na Upraviť. Klepnite na Pridať schránku a potom vyberte schránky, ktoré chcete pridať. Zároveň aktivujete push hlásenia pre svoje obľúbené schránky.