Náhľad správy so zobrazením 5 riadkov.
  • Zobrazenie dlhšieho náhľadu: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Náhľad. Môžete zobraziť až päť riadkov textu.

  • Je táto správa určená mne? Zapnite Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Zobraziť Pre/Cc. Ak je popis namiesto Pre označené ako Cc, boli ste uvedení len v kópii pôvodnej správy. Môžete tiež použiť schránku Pre/Cc, v ktorej sú zhromaždené všetky správy adresované vám. Ak ju chcete zobraziť alebo skryť, potiahnite prst smerom doprava (prípadne klepnite na Schránky) a potom klepnite na Upraviť.