Menu, ktorí sa zobrazí pri podržaní prsta na fotke, obsahuje možnosti Uložiť obrázok, Kopírovať a Zrušiť.
  • Uloženie fotky alebo videa do albumu Fotoaparát: Podržte prst na fotke alebo videu, až kým sa nezobrazí menu a potom klepnite na Uložiť obrázok.

  • Používanie príloh v iných aplikáciách: Podržte na prílohe prst, až kým sa nezobrazí menu a potom klepnite na aplikáciu, v ktorej chcete otvoriť danú prílohu.

  • Zobrazenie správ s prílohami: V schránke Prílohy sú zobrazené správy s prílohami zo všetkých účtov. Ak chcete pridať schránku Prílohy, klepnite počas prezerania zoznamu Schránky na Upraviť.