• Vytlačenie správy: Klepnite na tlačidlo odpovedať a potom klepnite na Tlačiť.

  • Vytlačenie prílohy alebo obrázka: Klepnutím zobrazte prílohu alebo obrázok, potom klepnite na tlačidlo odpovedať a vyberte Tlačiť.

Viac v časti AirPrint.