Vyhľadajte miesta
VÝSTRAHA: Dôležité informácie týkajúce sa bezpečného navigovania a rušivých vplyvov počas šoférovania nájdete v časti…

Získajte ďalšie informácie
Získanie informácií o lokalite: Klepnutím na značku zobrazte jej banner a potom klepnite na . Informácie…

Získajte trasu
Stanovenie trasy pre cestu autom: Klepnite na , klepnite na , zadajte začiatočnú a koncovú…

3D a Flyover
Na iPhone 4s alebo novších modeloch si môžete zobraziť trojrozmerný pohľad na niektoré zo svetových…

Nastavenia aplikácie Mapy
Prejdite do Nastavenia > Mapa. Nastaviť môžete okrem iných: Úroveň hlasitosti hlasovej navigácie (iPhone 4s alebo…