Na iPhone 4s alebo novších modeloch si môžete zobraziť trojrozmerný pohľad na niektoré zo svetových miest a dokonca nad ním lietať. Zväčšujte mapu, až kým sa neaktivujú tlačidlá tlačidlo 3D alebo tlačidlo Flyover a potom klepnite na jedno z nich. Prípadne potiahnite nahor dva prsty. Ak chcete prepnúť medzi 3D a Flyover, klepnite na tlačidlo Nastavenia a zmeňte zobrazenie.

Letecká fotka centra mesta San Francisco.
  • Úprava uhla kamery: Potiahnite dva prsty smerom nahor alebo nadol.