Prejdite do Nastavenia > Mapa. Nastaviť môžete okrem iných:

  • Úroveň hlasitosti hlasovej navigácie (iPhone 4s alebo novšie modely)

  • Vzdialenosti v míľach alebo kilometroch

  • Popisy na mapách sa vždy zobrazujú v jazyku špecifikovanom v Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk

  • Preferovaná navigácia pri šoférovaní alebo chôdzi