VÝSTRAHA: Dôležité informácie týkajúce sa bezpečného navigovania a rušivých vplyvov počas šoférovania nájdete v časti Informácie o bezpečnosti.

Mapa, na ktorej je pomocou červenej značky (vyzerá ako špendlík) označená lokalita. Nad značkou sa nachádza banner s rýchlou navigáciou vľavo, názvom lokality, hodnotením a recenziami zo stránky Yelp a tlačidlom Viac informácií vpravo. Vo vrchnej časti sa vľavo nachádza tlačidlo Navigovať, v strede je vyhľadávacie pole a vpravo tlačidlo záložiek. V spodnej časti sú tlačidlá na sledovanie, 3D zobrazenie, trasy, zdieľanie a nastavenia.

Dôležité: Mapy, smery, Flyover a aplikácie založené na určovaní polohy sú závislé od dátových služieb. Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach, čo môže spôsobiť, že mapy, navigácia, Flyover alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné, nepresné alebo neúplné. Niektoré funkcie aplikácie Mapy vyžadujú lokalizačné služby. Viac v časti Súkromie.

Mapy môžete posúvať ťahaním. Ak chcete zmeniť orientáciu mapy, otočte ju pomocou dvoch prstov. Pre natočenie mapy na sever klepnite na kompas ikona kompasu vpravo hore.

  • Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát jedným prstom pre zväčšenie a raz dvoma prstami pre zmenšenie. Prípadne použite gestá zovretia a roztiahnutia dvoch prstov. Mierka sa počas zmeny veľkosti zobrazí vľavo hore. Jednotky vzdialenosti (míle alebo kilometre) môžete zmeniť v Nastavenia > Mapy.

Miesta môžete vyhľadávať rôznymi spôsobmi:

  • Križovatku

  • Oblasť

  • Orientačný bod

  • PSČ

  • Podnik alebo firmu

Ak aplikácia Mapy navrhla cieľ vašej cesty počas jeho zadávania, klepnite na dané miesto v zozname pod vyhľadávacím poľom.

  • Vyhľadanie polohy kontaktu alebo uloženého či posledného vyhľadávania: Klepnite na tlačidlo záložka.

  • Výber zobrazenia: Klepnite na tlačidlo Nastavenia a vyberte medzi Štandardný, Hybridný alebo Satelitný.

  • Manuálne označenie polohy: Dotknite sa mapy a podržte na nej prst. Zobrazí sa špendlík.