• Stanovenie trasy pre cestu autom: Klepnite na tlačidlo navigovať, klepnite na tlačidlo navigovať pre auto, zadajte začiatočnú a koncovú polohu a klepnite na Trasa. Prípadne vyberte polohu alebo trasu zo zoznamu (ak je dostupný). Ak sa zobrazí viacero trás, klepnite na tú, ktorú chcete použiť. Klepnutím na Štart spustite navigáciu.

 • Čítanie podrobnej navigácie:  (iPhone 4s alebo novší) Klepnite na Štart.

  Aplikácia Mapy bude sledovať vašu polohu na mape a pomocou hlasových pokynov vás bude navigovať do cieľa. Klepnutím na obrazovku zobrazíte alebo skryjete ovládanie.

  Ak sa iPhone automaticky zamkne, aplikácia Mapy ostane zobrazená na obrazovke a bude vás naďalej navigovať do cieľa. Hlasové pokyny budú pokračovať aj po zapnutí inej aplikácie. Ak sa chcete vrátiť späť do aplikácie Mapy, klepnite na banner vo vrchnej časti obrazovky.

  Pri podrobnej hlasovej navigácii nočný režim automaticky nastaví obrazovku tak, aby sa dala ľahšie sledovať v noci.

 • Zobrazenie podrobnej navigácie:  (iPhone 4) Klepnite na Štart a potom zobrazte nasledujúci krok potiahnutím prsta smerom doľava.

 • Zobrazenie prehľadu trasy:  Klepnite na Prehľad.

 • Zobrazenie navigačných pokynov ako zoznamu:  Klepnite na tlačidlo navigovať.

 • Zastavenie podrobnej navigácie:  Klepnite na Zložiť.

 • Získanie trasy z aktuálnej polohy: Klepnite na tlačidlo navigovať pre auto na bannery cieľa. Ak idete peši, upravte nastavenia trasy na Pešia v Nastavenia > Mapy.

 • Stanovenie pešej trasy: Klepnite na tlačidlo navigovať a potom klepnite na tlačidlo navigovať pre chôdzu. Zadajte začiatočnú a koncovú polohu a klepnite na Trasa. Prípadne vyberte polohu alebo trasu zo zoznamu (ak je dostupný). Klepnite na Štart a potom zobrazte nasledujúci krok potiahnutím prsta smerom doľava.

 • Stanovenie trasy verejnou dopravou: Klepnite na tlačidlo navigovať a potom klepnite na tlačidlo navigovať pre verejnú dopravu. Zadajte začiatočnú a koncovú polohu a klepnite na Trasa. Prípadne vyberte polohu alebo trasu zo zoznamu (ak je dostupný). Stiahnite si a otvorte aplikácie prepravných služieb, ktoré chcete použiť.

 • Získanie informácií o premávke: Klepnite na tlačidlo Nastavenia a potom na Zobraziť premávku. Oranžové body sa zobrazia na miestach so spomalenou premávkou a červené body na miestach, kde sa vytvárajú zápchy. Ak chcete zobraziť hlásenie o nehode, klepnite na značku.

 • Nahlásenie problému.  Klepnite na tlačidlo Nastavenia a potom klepnite na Nahlásiť problém.