Používajte medzinárodné klávesnice
Medzinárodné klávesnice vám umožňujú písať text v rôznych jazykoch, vrátane ázijských jazykov so smerom písania sprava…

Špeciálne spôsoby zadávania
Klávesnice môžete používať na zadávanie textu v niektorých jazykoch rôznymi spôsobmi. Medzi niekoľko príkladov patria čínske…