Klávesnice môžete používať na zadávanie textu v niektorých jazykoch rôznymi spôsobmi. Medzi niekoľko príkladov patria čínske Cangjie, Wubihua a japonská Kana a Facemarks. Zároveň môžete prstom alebo pomocou stylusu písať čínske znaky priamo na obrazovke.

 • Skladanie čínskych znakov z jednotlivých Cangjie klávesov.  Navrhované znaky sa zobrazia počas písania. Vyberte znak klepnutím, prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov pre zobrazenie ďalších možností.

 • Skladanie čínskych znakov Wubihua (ťahmi).  Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom poradí: vodorovne, zvislo, zľava dovnútra, sprava dovnútra a háčik. Napríklad čínsky znak (kruh) by mal začať vertikálnym ťahom .

 • Počas písania sa budú zobrazovať navrhované čínske znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie znaky). Klepnutím vyberiete znak.

 • Ak si nie ste istí správnosťou ťahu, zadajte hviezdičku (*). Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti znakov, zadajte ďalší ťah, prípadne ho vyberte v zozname znakov.

 • Klepnite na kláves pre zhodu (匹配)), ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu, čo ste napísali.

 • Písanie čínskych znakov prstom.  Čínske znaky píšte prstom priamo na obrazovku so zapnutým rukopisným vstupom Zjednodušená alebo Tradičná čínština. iPhone bude rozpoznávať písmená počas písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené vo vrchnej časti zoznamu). Keď si vyberiete nejaký znak, zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov znak, ktorý za ním pravdepodobne nasleduje.

Aplikácia Poznámky, kde je v spodnej časti obrazovky zobrazený touchpad. Ukazovák píše čínsky znak. Navrhované znaky sa nachádzajú nad a vybraný znak vo vrchnej časti.

Môžete písať aj komplexné znaky, ako napríklad (časť názvu medzinárodného letiska v Hong Kongu) zadaním dvoch alebo viacerých komponentov znaku po sebe. Klepnite na znak pre nahradenie písaných znakov. Rozpoznávané sú aj znaky typu Roman.

 • Písanie v japonskej kane.  Použite Kana klávesnicu pre výber slabík. Pre ďalšie možnosti slabík potiahnite zoznam doľava alebo klepnite na kláves so znakom šípky.

 • Písanie v japonskej romaji.  Na zadávanie slabík použite Romaji klávesnicu. Alternatívne slabiky sa zobrazujú vo vrchnej časti klávesnice. Zadáte ich klepnutím na ne. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo.

 • Písanie znakov Facemark a emotikonov.  Použite japonskú klávesnicu Kana a klepnite na kláves kláves strieška-pomlčka-strieška pre emotikony. Prípadne môžete:

 • Použiť japonskú klávesnicu Romaji (QWERTY – japonské rozloženie):  Klepnite na kláves čísiel klávesnice a potom klepnite na kláves kláves strieška-pomlčka-strieška pre emotikony.

 • Použiť čínsku klávesnicu Pinyin (zjednodušená alebo tradičná) alebo Zhuyin (tradičná).  Klepnite na kláves čísiel klávesnice a potom klepnite na kláves kláves strieška-pomlčka-strieška pre emotikony.