V skratke
Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu…

Prepojte a skalibrujte svoj senzor
Zariadenie Nike + iPod získava tréningové údaje z bezdrôtového senzora (predáva sa osobitne), ktorý sa pripája…

Trénujte
Štart! Ak chcete spustiť tréning, klepnite na Tréningy a potom vyberte tréning. Pauza: Ak sa…

Nastavenia aplikácie Nike + iPod
Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod, kde môžete upraviť nasledovné nastavenia: Svoju obľúbenú tréningovú…