V spodnej časti obrazovky s tréningami sa nachádzajú dve tlačidlá pre kalibráciu — kalibrovať pre beh a kalibrovať pre chôdzu.

Zariadenie Nike + iPod získava tréningové údaje z bezdrôtového senzora (predáva sa osobitne), ktorý sa pripája k bežeckej obuvi. Senzor musíte pred prvým použitím prepojiť s iPhonom.

  • Prepojenie topánky s iPhonom: Ak chcete prepojiť senzor s iPhonom, vložte ho do svojej topánky a potom prejdite do Nastavenia > Nike + iPod > Senzor.

  • Kalibrácia: Ak chcete skalibrovať Nike + iPod, nahrajte tréning na trati so známou dĺžkou (minimálna dĺžka je 400 metrov). Potom po klepnutí na Skončiť tréning klepnite na Kalibrovať na obrazovke so zhrnutím a zadajte skutočnú dĺžku trasy, ktorú ste práve prebehli alebo prešli.

  • Skúste to znovu.  Pre resetovanie na pôvodnú kalibráciu prejdite do Nastavenia > Nike + iPod.