Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu na vašu rýchlosť, prebehnutú vzdialenosť, čas a spálené kalórie počas prechádzky alebo behu.

Ikona aplikácie Nike + iPod sa na ploche zobrazí až po jej zapnutí.

  • Zapnutie Nike + iPod: Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod.

Ak chcete začať, vyberte typ tréningu. Zhora je to Základný - neobmedzený, Časový, Vzdialenostný a Kalorický tréning. V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú dve tlačidlá pre kalibráciu — kalibrovať pre beh a kalibrovať pre chôdzu. Pozdĺž spodnej časti obrazovky sú tri tlačidlá: Tréningy, Moje tréningy a História.