• Zabránenie zobrazovania lístkov na zamknutej ploche:  Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo (iPhone 5s) alebo Nastavenia > Heslo (iné modely) a potom klepnite na Zapnúť heslo. Potom v časti Povoliť prístup zo zamknutej plochy vypnite Passbook. Ak chcete zabrániť konkrétnemu lístku s pripomienkou v zobrazovaní na zamknutej ploche, klepnite na lístok, potom na tlačidlo Informácie a vypnite Na zamknutej ploche.

  • Nastavenie možností hlásení: Prejdite do Nastavenia > Passbook.

  • Zahrnutie lístkov na iných iOS zariadeniach: Prejdite do Nastavenia > iCloud a zapnite možnosť Passbook.