• Vyhľadanie aplikácií, ktoré podporujú Passbook.  Na úvodnej vstupenke klepnite na Aplikácie pre Passbook. Pridajte lístok z aplikácie, emailu, aplikácie Správy, prípadne z webovej stránky po zakúpení alebo získaní kupónu či darčeka. Zvyčajne môžete pridať lístok do Passbooku klepnutím alebo kliknutím na lístok, prípadne na odkaz na lístok. Môžete si tiež oskenovať kódy z reklám alebo účtov predajcu.

  • Použitie lístka.  Ak sa na zamknutej ploche zobrazí upozornenie na lístok, zobrazte daný lístok potiahnutím upozornenia. Prípadne otvorte aplikáciu Passbook, vyberte lístok a oskenujte čiarový kód alebo samotný lístok.

  • Zdieľanie lístka: Môžete zdieľať lístok pomocou aplikácií Mail, Správy alebo AirDrop (iPhone 5 alebo novší). Viac v časti AirDrop, iCloud a ďalšie spôsoby zdieľania.

  • Zobrazenie lístkov podľa polohy: Lístok sa môže zobraziť na zamknutej ploche pri zobudení iPhonu na správnom mieste alebo v správnom čase — napríklad pri príchode na letisko. Lokalizačné služby musia byť zapnuté v časti Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.

  • Preusporiadanie lístka: Presuňte lístok na nové miesto v zozname potiahnutím. Poradie lístkov bude aktualizované na všetkých vašich iOS 7 zariadeniach.

  • Osvieženie lístka: Lístky sú spravidla aktualizované automaticky. Ak chcete manuálne aktualizovať lístok, klepnite na lístok, potom na tlačidlo Informácie a potiahnite lístok smerom nadol.

  • Čo s lístkom po jeho použití?  Klepnite na lístok, potom na tlačidlo Informácie a následne klepnite na Vymazať.