Získajte aktuálnu teplotu a predpoveď na šesť dní pre jedno alebo viacero miest na svete. Aplikácia Počasie dokáže zobraziť aj hodinovú predpoveď na najbližších 12 hodín. Aplikácia Počasie využíva lokalizačné služby, takže môžete získať predpoveď pre svoju aktuálnu polohu.

Obrazovka aplikácie počasie, na ktorej je zobrazené mesto, aktuálne poveternostné podmienky a aktuálna teplota, na ktoré môžete klepnúť a zobraziť viac informácií. Pod týmito informáciami je aktuálna hodinová predpoveď nasledovaná predpoveďou na najbližších päť dní. Rad bodiek v strede na spodku indikuje počet miest. Ak chcete pridať alebo vymazať mestá, klepnite na tlačidlo Upraviť vpravo dole.

Predpoveď počasia pre iné mesto zobrazíte potiahnutím doprava alebo doľava, prípadne môžete klepnúť na tlačidlo Informácie a vybrať mesto zo zoznamu. Na obrazovke úplne vľavo je zobrazené miestne počasie.

  • Pridanie mesta a vykonanie ďalších zmien: Klepnite na tlačidlo Informácie.

  • Pridanie mesta:  Klepnite na tlačidlo pridať. Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom klepnite na Vyhľadať.

  • Zmena poradia miest:  Podržte prst na meste a potom ho potiahnite nahor alebo nadol.

  • Vymazanie mesta:  Potiahnite mesto doľava a potom klepnite na Vymazať.

  • Výber stupňov Fahrenheita alebo Celzia:  Klepnite na °F alebo °C.

  • Zobrazenie aktuálnej hodinovej predpovede: Potiahnite hodinové zobrazenie doľava alebo doprava.

Zoznam miest s aktuálnym časom a teplotou vedľa každého z nich.
  • Zobrazenie všetkých miest naraz: Zovrite prsty na obrazovke alebo klepnite na tlačidlo Informácie.

  • Zapnutie alebo vypnutie miestneho počasia: Prejdite do Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby. Viac v časti Súkromie.

  • Použitie služby iCloud na prenesenie zoznamu miest na vaše ostatné iOS zariadenia: Prejdite do Nastavenia > iCloud > Dokumenty a dáta a uistite sa, že je zapnutá možnosť Dokumenty a dáta (v predvolených nastaveniach je zapnutá). Viac v časti iCloud.