Podcasty v skratke


Získajte podcasty
Prechádzanie podcastov: Klepnite na tlačidlá Vybrané alebo Top Charts v spodnej časti obrazovky. Prehranie ukážky…

Ovládajte prehrávanie
Zobrazenie informácií o podcaste počas počúvania: Na obrazovke Práve hrá klepnite na obrázok podcastu.

Usporiadajte si svoje podcasty
Zoskupenie epizód z rôznych podcastov: Ak chcete pridať epizódy do svojej stanice On-The-Go, klepnite na…

Nastavenia podcastov
Prejdite do Nastavenia > Podcasty, kde môžete: Nastaviť aktualizáciu odoberaných podcastov na všetkých vašich zariadeniach.…