Ak si chcete usporiadať vybrané podcasty a epizódy do staníc, klepnite na Moje stanice v spodnej časti obrazovky. Pre pridanie stanice klepnite na tlačidlo Pridať. Ak chcete vybrať epizódu alebo upraviť nastavenia, klepnite na stanicu. Ak chcete preusporiadať stanice, klepnite na tlačidlo Upraviť.
  • Zoskupenie epizód z rôznych podcastov: Ak chcete pridať epizódy do svojej stanice On-The-Go, klepnite na Moje stanice, klepnite na On-The-Go a potom klepnite na Pridať. Prípadne klepnite na tlačidlo viac informácií vedľa ľubovoľnej epizódy vo svojej knižnici. Môžete tiež podržať prst na ľubovoľnej epizóde a potom klepnúť na Pridať do On-The-Go.

  • Vytvorenie stanice: Klepnite na Moje stanice a potom klepnite na tlačidlo nová stanica.

  • Zmena poradia zoznamu staníc alebo podcastov v stanici: Klepnite na Moje stanice, klepnite na Upraviť nad zoznamom staníc alebo zoznamom epizód a potom potiahnite úchyt na preusporiadanie nahor alebo nadol.

  • Zmena poradia prehrávania epizód v stanici: Klepnite na stanicu a potom klepnite na Nastavenia.

  • Preusporiadanie podcastov v knižnici: Klepnite na Moje podcasty, klepnite na zobrazenie zoznamu vpravo hore, klepnite na Upraviť a potom potiahnite úchyt na preusporiadanie nahor alebo nadol.

  • Zobrazenie starších epizód na začiatku zoznamu: Klepnite na Moje podcasty, klepnite na podcast a potom klepnite na Nastavenia.