• Zdieľanie poznámok s ostatnými účtami: Poznámky môžete zdieľať s ďalšími účtami typu Google, Yahoo! alebo AOL. Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a zapnite pre tento účet možnosť Poznámky. Ak chcete vytvoriť poznámku v špecifickom účte, klepnite na Účty vo vrchnej časti zoznamu poznámok, vyberte účet a klepnite na Nová. Poznámky vytvorené v účte na iPhone sa zobrazia v priečinku poznámok pre daný účet.

  • Výber predvoleného účtu pre nové poznámky: Prejdite do Nastavenia > Poznámky.

  • Zobrazenie všetkých poznámok v účte: Klepnite na Účty vo vrchnej časti zoznamu poznámok a potom vyberte účet.