Pripomienky v skratke
Pridanie pripomienky: Klepnite na zoznam a následne na prázdny riadok. Vymazanie zoznamu: Počas prezerania zoznamu klepnite…

Naplánované pripomienky
vás upozornia na termín ukončenia. Zobrazenie všetkých naplánovaných pripomienok: Klepnutím na zobrazte zoznam Naplánované. Nerušiť:…

Polohové pripomienky
Zobrazenie pripomienok pri príchode na určité miesto alebo pri jeho opustení: Počas úpravy pripomienky klepnite…

Nastavenia aplikácie Pripomienky
Prejdite do Nastavenia > Pripomienky, kde môžete: Nastaviť predvolený zoznam pre nové pripomienky Synchronizovať staré…