Naplánované pripomienky vás upozornia na termín ukončenia.

Časť obrazovky aplikácia Pripomienky, na ktorej je zobrazená zapnutá možnosť Pripomenúť v daný deň a pod tým je dátum a čas pripomenutia.
  • Zobrazenie všetkých naplánovaných pripomienok: Klepnutím na tlačidlo naplánovanej pripomienky zobrazte zoznam Naplánované.

  • Nerušiť: Hlásenia pripomienok môžete vypnúť v položke Nastavenia > Hlásenia. Pre dočasné stíšenie pripomienok zapnite funkciu Nerušiť.