Polohové podrobnosti pripomienky. Ak chcete vyhľadať adresu, klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti. Mapa v spodnej časti zobrazuje geofence. Potiahnutím upravte veľkosť geofence.
  • Zobrazenie pripomienok pri príchode na určité miesto alebo pri jeho opustení: Počas úpravy pripomienky klepnite na tlačidlo viac informácií a zapnite možnosť Pripomenúť na mieste. Klepnite na Miesto a vyberte polohu zo zoznamu alebo zadajte adresu. Po zadefinovaní polohy potiahnutím upravte veľkosť ohraničenia geofence na mape, čím nastavíte približnú vzdialenosť, od ktorej chcete byť upozornení. Polohové pripomienky nie je možné ukladať v Outlook alebo Microsoft Exchange kalendároch.

  • Pridanie bežných miest na svoju vizitku s adresou: Počas nastavovania polohovej pripomienky sa medzi miestami v zozname nachádzajú aj adresy z vašej osobnej vizitky v aplikácii Kontakty. Pridajte na svoju vizitku adresu domov, do práce a adresy ďalších obľúbených miest a získate k nim ľahký prístup v aplikácii Pripomienky.