Funkcie Prístupnosti
iPhone obsahuje nasledujúce funkcie prístupnosti: VoiceOver Podpora braillových displejov Siri Zväčšovanie Prevrátenie farieb Rozprávať výber…

Skratka prístupnosti
Používanie Skratky prístupnosti: Tromi rýchlymi stlačeniami tlačidla Domov môžete zapnúť alebo vypnúť ľubovoľnú z nasledovných funkcií:…

VoiceOver


Siri
Pomocou môžete vykonávať úlohy (napríklad otvárať aplikácie) tak, že jednoducho poviete, čo chcete spraviť. VoiceOver…

Zväčšovanie
Množstvo aplikácií vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané položky na obrazovke. Napríklad v Safari môžete…

Prevrátenie farieb
V niektorých prípadoch môže prevrátenie farieb na obrazovke iPhonu zjednodušiť čítanie textu. Ak je funkcia…

Rozprávať výber
Aj keď je funkcia VoiceOver vypnutá, môžete nastaviť iPhone tak, nahlas čítal označený text. iPhone…

Funkcia Rozprávať autotext
číta počas písania na klávesnici iPhonu navrhované slová a opravy. Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať…

Veľký, tučný a kontrastný text
Zobrazenie veľkého textu v aplikáciách ako Kalendár, Kontakty, Mail, Správy a Poznámky: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné…

Obmedzenie pohybu na obrazovke
Pohyb niektorých prvkov na obrazovke, ako napríklad paralaxné pozadie za ikonami na ploche, môžete zastaviť.…