Asistovaný prístup pomáha užívateľovi iPhonu sústrediť sa na konkrétnu úlohu. Asistovaný prístup obmedzí používanie iPhonu na jedinú aplikáciu a umožňuje vám ovládať jej funkcie. Asistovaný prístup môžete využiť na:

 • Dočasné obmedzenie iPhonu na konkrétnu aplikáciu

 • Zakázanie oblastí na obrazovke, ktoré nie sú dôležité pre vykonávanie danej úlohy alebo oblastí, v ktorých nebude vykonávať žiadne gestá

 • Zakázanie tlačidla Spať/Zobudiť alebo tlačidiel hlasitosti

 • Zapnutie Asistovaného prístupu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Asistovaný prístup a môžete:

 • Zapnúť alebo vypnúť Asistovaný prístup

 • Nastaviť heslo určené na ovládanie Asistovaného prístupu a zabrániť tak užívateľom v opustení relácie

 • Nastaviť dostupnosť iných skratiek prístupnosti počas relácie

 • Spustenie Asistovaného prístupu: Otvorte aplikáciu, ktorá má byť spustená a trikrát stlačte tlačidlo Domov. Upravte nastavenia relácie a kliknite na Spustiť.

 • Zakázanie ovládania aplikácií a oblastí na obrazovke aplikácie:  Zakrúžkujte tie časti obrazovky, ktoré chcete zakázať. Na úpravu oblasti použite úchyty.

 • Povolenie tlačidla Spať/Zobudiť alebo tlačidiel hlasitosti:  Klepnite na Možnosti a zapnite tlačidlá.

 • Ignorovanie všetkých dotykov obrazovky:  Vypnite Dotyk.

 • Zabránenie zmenám orientácie obrazovky iPhonu alebo reakciám na ostatné pohyby:  Vypnite Pohyb.

 • Ukončenie Asistovaného prístupu: Trikrát stlačte tlačidlo Domov, zadajte heslo pre Asistovaný prístup a potom klepnite na Ukončiť.