Funkcia AssistiveTouch vám uľahčuje používanie iPhonu v prípade, že máte problémy so stláčaním tlačidiel alebo ovládaním dotykovej obrazovky. iPhone môžete ovládať pomocou funkcie AssistiveTouch s adaptívnym príslušenstvom (ako je napríklad joystick). Funkciu AssistiveTouch môžete používať na uľahčenie vykonávania ťažkých gest aj bez použitia príslušenstva.

 • Zapnutie funkcie AssistiveTouch: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch alebo použite skratku prístupnosti. Viac v časti Skratka prístupnosti.

 • Úprava rýchlosti pohybu (s pripojeným príslušenstvom): Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch > Rýchlosť dotyku.

 • Zobrazenie alebo skrytie menu AssistiveTouch (s pripojeným príslušenstvom): Kliknite na sekundárne tlačidlo na vašom príslušenstve.

 • Presunutie tlačidla menu: Potiahnite ho na ľubovoľný okraj obrazovky.

 • Skrytie tlačidla menu (s pripojeným príslušenstvom): Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch > Vždy zobraziť menu.

 • Vykonanie potiahnutie alebo ťahania, ktoré vyžaduje 2, 3, 4 alebo 5 prstov: Klepnite na tlačidlo menu, klepnite na Zariadenie > Viac > Gestá a potom klepnite na počet prstov potrebných na vykonanie gesta. Po tom, čo sa na obrazovke zobrazia kruhy (ich počet zodpovedá počtu prstov), potiahnite prsty v smere vyžadovanom gestom. Po skončení klepnite na tlačidlo menu.

 • Vykonanie gesta priblíženia alebo oddialenia dvoch prstov: Klepnite na tlačidlo Menu, klepnite na Obľúbené a potom klepnite na Zovrieť. Na obrazovke sa zobrazia kruhy pre vykonanie gesta zovrieť. Klepnutím kdekoľvek na obrazovke presuniete tieto kruhy na dané miesto. Potiahnutím kruhov vykonáte gesto určené na zmenšovanie alebo zväčšovanie. Po skončení klepnite na tlačidlo menu.

 • Vytvorenie vlastného gesta: Do ovládacieho menu môžete pridať svoje vlastné obľúbené gestá (napríklad klepnutie a podržanie alebo otočenie dvoch prstov). Klepnite na tlačidlo menu, klepnite na Obľúbené a potom klepnite na kontajner bez gesta. Prípadne prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch > Vytvoriť nové gesto.

  Príklad 1:  Ak chcete vytvoriť rotačné gesto, prejdite do Nastavenia > Prístupnosť > AssistiveTouch > Vytvoriť nové gesto. Na obrazovke, ktorá je určená na zadávanie gest, otočte dva prsty na obrazovke iPhonu okolo bodu medzi nimi. Ak nie ste spokojní s výsledkom, klepnite na Zrušiť a skúste to znovu. Ak sa vám podarí vykonať správne gesto, klepnite na Uložiť a pomenujte gesto — napríklad „Otočenie 90“. Ak chcete potom napríklad otočiť obraz v aplikácii Mapy, otvorte ju, klepnite na tlačidlo menu AssistiveTouch a v Obľúbených vyberte Otočenie 90. Po zobrazení modrých kruhov, ktoré znázorňujú počiatočnú polohu prstov, potiahnite tieto body v smere požadovaného otočenia mapy a pustite ich. Môžete si vytvoriť niekoľko gest s rôznymi uhlami otočenia.

  Príklad 2:  Vytvorme si teraz gesto klepnutia a podržania, ktoré slúži na spustenie úpravy ikon na ploche. Na obrazovke určenej na nahrávanie gest podržte jeden prst na mieste, až kým sa indikátor priebehu nahrávania nedostane do polovice a potom zdvihnite prst. Dávajte pozor, aby ste pri nahrávaní nepresunuli prst, inak sa toto gesto nahrá ako potiahnutie. Klepnite na Uložiť a zadajte názov gesta. Ak chcete použiť gesto, klepnite na tlačidlo menu AssistiveTouch a vyberte si žiadané gesto z Obľúbených. Keď sa zobrazí modrý kruh, ktorý predstavuje váš dotyk, potiahnite ho na ikonu na ploche a pustite.

 • Odomknutie alebo otočenie displeja, úprava hlasitosti iPhonu alebo simulácia zatrasenia iPhonom: Klepnite na tlačidlo menu a potom klepnite na Zariadenie.

 • Simulácia stlačenia tlačidla Domov: Klepnite na tlačidlo menu a potom klepnite na Domov.

 • Opustenie menu bez vykonania gesta: Klepnite kdekoľvek mimo menu.