Funkcia Rozprávať autotext číta počas písania na klávesnici iPhonu navrhované slová a opravy.

  • Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať autotext: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Rozprávať autotext.

Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver a Zväčšovanie.