iPhone obsahuje nasledujúce funkcie prístupnosti:

  • Zapnutie funkcií prístupnosti: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť alebo použite skratku prístupnosti. Viac v časti Skratka prístupnosti.

  • Nastavenie prístupnosti pomocou iTunes: Niektoré z možností prístupnosti si môžete vybrať v iTunes na svojom počítači. Pripojte iPhone k svojmu počítaču a v zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone. Kliknite na Zhrnutie a potom kliknite na Konfigurovať prístupnosť v spodnej časti obrazovky so zhrnutím.

Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone na nájdete na stránke www.apple.com/accessibility.