Mono zvuk kombinuje ľavý a pravý stereo kanál do mono signálu, ktorý je potom prehrávaný v oboch kanáloch. Vyváženie mono signálu môžete upraviť pre dosiahnutie vyššej hlasitosti v pravom alebo ľavom kanáli.

  • Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk a úprava vyváženia zvuku: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Mono zvuk.