Načúvacie prístroje určené na používanie s iPhonom

Ak máte načúvací prístroj určený na používanie s iPhonom (bývajú označené logom Made for iPhone a sú dostupné pre iPhone 4s alebo novšie modely), môžete upraviť jeho nastavenia priamo na iPhone.

 • Úprava nastavení a zobrazenie stavu načúvacieho prístroja: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Načúvacie prístroje alebo nastavte Skratku prístupnosti na otváranie ovládania načúvacieho prístroja. Viac v časti Skratka prístupnosti.

  Pre rýchly prístup zo zamknutej plochy zapnite Nastavenia > Prístupnosť > Načúvacie prístroje > Ovládať na zamknutej ploche. Pomocou nastavení môžete:

 • Skontrolovať stav batérie načúvacieho prístroja.

 • Upraviť hlasitosť a vyváženie mikrofónu.

 • Vybrať načúvací prístroj (ľavý, pravý alebo oba), ktorý bude prijímať streamovaný zvuk.

 • Ovládať Aktívne počúvanie.

 • Použitie iPhonu ako vzdialeného mikrofónu: Funkciu Aktívne počúvanie môžete použiť na streamovanie zvuku z mikrofónu iPhonu do svojho načúvacieho prístroja. Umožňuje vám to umiestniť iPhone bližšie k zdroju zvuku. Stlačte tlačidlo Domov trikrát, vyberte Načúvací prístroj a potom klepnite na Spustiť aktívne počúvanie.

 • Streamovanie zvuku do načúvacieho prístroja: Streamujte zvuk z iPhonu, Siri, Hudby, Videí a ďalších aplikácií, výberom načúvacieho prístroja z AirPlay menu tlačidlo AirPlay.

Režim načúvací prístroj

iPhone 4 obsahuje režim Načúvací prístroj, ktorý môže po aktivácii znížiť rušenie niektorých typov načúvacích prístrojov. Režim načúvací prístroj obmedzuje výkon mobilného vysielača v pásme GSM 1900, čo môže mať za následok zníženú silu mobilného 2G signálu.

 • Aktivovanie režimu Načúvací prístroj: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Načúvacie prístroje.

Kompatibilita s načúvacími prístrojmi

Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility - HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007, ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi.

ANSI štandard pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení:

 • Hodnotenie „M“ pre obmedzené rádiofrekvenčné rušenie umožňujúce akustické prepojenie s načúvacími prístrojmi, ktoré nepracujú v režime telecoil.

 • Hodnotenie „T“ pre indukčné prepojenie s načúvacími prístrojmi, ktoré pracujú v režime telecoil.

Hodnotenie prebieha na stupnici od jedna do štyri, kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu. Podľa pravidiel FCC sa telefón považuje za kompatibilný, ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3 alebo T4 pri indukčnom spojení.

Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhonu s načúvacími prístrojmi nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=sk_SK.

Tieto hodnotenia však nezaručujú, že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s konkrétnym načúvacím zariadením. Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi, ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia. Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a načúvacieho prístroja, skúste ich pred zakúpením otestovať.

Tento iPhone bol testovaný a hodnotený na používanie s načúvacími prístrojmi pre niektoré z bezdrôtových technológií, ktoré používa. Napriek tomu môže tento telefón využívať novšie bezdrôtové technológie, ktoré zatiaľ neboli testované na používanie s načúvacími prístrojmi. Je dôležité dôkladne si vyskúšať rôzne funkcie tohto telefónu na rôznych miestach s vaším načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom a zistiť, či nedochádza k rušeniu. Informácie o kompatibilite načúvacích prístrojov zistíte u svojho poskytovateľa služby alebo priamo u Apple. Otázky týkajúce sa vrátenia alebo výmeny tovaru konzultujte so svojím poskytovateľom služby alebo predajcom telefónu.