Pohyb niektorých prvkov na obrazovke, ako napríklad paralaxné pozadie za ikonami na ploche, môžete zastaviť.

  • Obmedzenie pohybu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť a zapnite Obmedziť pohyb.