Na pripojenie iPhonu k TTY prístroju môžete použiť adaptér iPhone TTY (dostupný osobitne v mnohých oblastiach). Navštívte www.apple.com/store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach), alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple.

  • Pripojenie iPhonu k ďalekopisnému stroju: Prejdite do Nastavenia > Telefón a zapnite možnosť TTY. Potom pripojte váš iPhone k TTY prístroju pomocou adaptéra iPhone TTY.

Ak je na iPhone zapnuté TTY, v stavovom riadku vo vrchnej časti obrazovky sa zobrazí ikona TTY . Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu.