iPhone používa potláčanie rušenia prostredia na redukciu hluku na pozadí.

  • Zapnutie alebo vypnutie potláčania rušenia: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Potláčanie rušenia telefónu.