Jednotlivým ľuďom z vášho zoznamu kontaktov môžete priradiť špecifické zvonenia, takže ich bude možné identifikovať podľa zvuku. Môžete si tiež vytvoriť špecifické vibrovania pre hlásenia jednotlivých aplikácií, telefónne hovory, FaceTime hovory alebo správy od špecifických kontaktov.Vlastné vibrovania vás tiež môžu upozorniť na ďalšie udalosti, ako napríklad nový odkaz, odoslanie emailu, Tweetu, príspevku na Facebook alebo na pripomienku. Vyberte si niektoré z existujúcich vibrovaní, prípadne si vytvorte nové. Viac v časti Zvuky a stíšenie.

Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. Viac v časti iTunes Store v skratke.