Aj keď je funkcia VoiceOver vypnutá, môžete nastaviť iPhone tak, nahlas čítal označený text. iPhone najprv analyzuje text kvôli identifikácii jazyka a potom ho prečíta so správnou výslovnosťou.

  • Zapnutie funkcie Rozprávať výber: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Rozprávať výber. Môžete tiež:

  • Vybrať jazyk, nárečie a kvalitu hlasu

  • Upraviť rýchlosť rozprávania

  • Vybrať zvýrazňovanie jednotlivých slov počas čítania

  • Prečítanie textu: Označte text a klepnite na Rozprávať.