Pomocou Siri môžete vykonávať úlohy (napríklad otvárať aplikácie) tak, že jednoducho poviete, čo chcete spraviť. VoiceOver zároveň môže čítať odpovede Siri určené pre vás. Viac v časti Vyslovujte žiadosti.