• Používanie Skratky prístupnosti: Tromi rýchlymi stlačeniami tlačidla Domov môžete zapnúť alebo vypnúť ľubovoľnú z nasledovných funkcií:

  • VoiceOver

  • Zväčšovanie

  • Prevrátenie farieb

  • Ovládanie načúvacieho prístroja (ak ste s iPhonom spárovali načúvací prístroj)

  • Asistovaný prístup (Skratka spustí Asistovaný prístup len ak je zapnutý. Viac v časti Asistovaný prístup.)

  • Switch Control

  • AssistiveTouch

  • Výber funkcií, ktoré chcete ovládať: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a vyberte funkcie prístupnosti, ktoré používate.

  • Nie tak rýchlo: Ak chcete znížiť trojnásobnú rýchlosť stláčania, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Rýchlosť stláčania.