Switch Control
vám umožňuje ovládať iPhone pomocou jedného alebo viacerých prepínačov. Na vykonávanie akcií na obrazovke použite…

Pridanie prepínača a zapnutie Switch Control
Ako prepínač môžete používať niektorú z týchto možností: Externý adaptívny prepínač. Niektorý z mnohých populárnych USB…

Základné techniky
Tieto techniky fungujú bez ohľadu na to, či skenujete podľa položiek alebo bodov. Výber položky:…

Skenovanie položiek
striedavo zvýrazňuje každú položku alebo skupinu položiek na obrazovke, až kým neaktivujete svoj prepínač Vybrať…

Skenovanie bodov
umožňuje výber položky na obrazovke pomocou skenovacieho kurzora. Zapnutie skenovania bodov: Pomocou skenovania položiek vyberte…

Nastavenia a úpravy
Úprava základných nastavení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Switch Control a môžete:…