• Úprava základných nastavení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Switch Control a môžete:

  • Pridať prepínače

  • Vypnúť Autom. skenovanie (v prípade, že ste pridali prepínač Prejsť na ďalšiu položku)

  • Upraviť interval skenovania

  • Nastaviť skenovanie na pozastavenie na prvej položke v skupine

  • Vybrať počet cyklov skenovania obrazovky pred skrytím Switch Control

  • Vypnúť alebo zapnúť Autoklepnutie a nastaviť časový interval stlačenia prepínača pre zobrazenie ovládacieho menu

  • Nastaviť opakovanie pohybovej akcie pri podržaní prepínača a nastaviť časový interval pre opakovanie

  • Nastaviť dĺžku podržania prepínača, ktorá bude akceptovaná ako akcia prepínača

  • Nastaviť ignorovanie náhodných opakovaných aktivovaní prepínača

  • Upraviť rýchlosť skenovania bodov

  • Zapnúť zvukové efekty a reč

  • Vybrať položky, ktoré chcete zobraziť v menu

  • Zväčšiť kurzor pre výber alebo zmeniť jeho farbu

  • Nastaviť zoskupovanie položiek počas skenovania

  • Uložiť si vlastné gestá, ktoré si môžete vybrať v časti Akcia v ovládacom menu.

 • Presnejšie nastavenie Switch Control: Nastavenia v ovládacom menu vám umožňujú:

  • Upraviť rýchlosť skenovania

  • Zmeniť polohu ovládacieho menu

  • Prepnúť medzi režimom skenovania položiek a bodov

  • Vybrať zobrazenie kurzora alebo mriežky v režime skenovania bodov

  • Obrátiť smer skenovania

  • Zapnúť alebo vypnúť zvukový alebo rečový sprievod

  • Vypnúť skupiny pre postupné skenovanie položiek