Ako prepínač môžete používať niektorú z týchto možností:

  • Externý adaptívny prepínač. Niektorý z mnohých populárnych USB alebo Bluetooth prepínačov.

  • Obrazovku iPhonu. Prepínač spustíte klepnutím na obrazovku.

  • FaceTime kameru iPhonu. Prepínač spustíte pohybom hlavy. Kameru môžete používať ako dva prepínače: jeden pri pohybe hlavou doľava a jeden pri pohybe hlavou doprava.

  • Výber prepínača a akcie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prepínače.

  • Zapnutie Switch Control: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Switch Control.

  • Vypnutie Switch Control: Pomocou ľubovoľnej skenovacej metódy vyberte Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Switch Control.

  • Ukončenie Switch Control môžete kedykoľvek ukončiť trojitým kliknutím na tlačidlo Domov.