Skenovanie bodov umožňuje výber položky na obrazovke pomocou skenovacieho kurzora.

  • Zapnutie skenovania bodov: Pomocou skenovania položiek vyberte v menu Nastavenia, potom vyberte režim Položka a prepnite ho na režim Bod. Po zavretí menu sa zobrazí zvislý kurzor.

  • Návrat do skenovania položiek: V ovládacom menu vyberte Nastavenia, potom vyberte režim Bod a prepnite ho na režim Položka.