Tieto techniky fungujú bez ohľadu na to, či skenujete podľa položiek alebo bodov.

 • Výber položky: Označte položku a spustite prepínač, ktorý ste nastavili ako prepínač typu Vybrať položku. Ak používate jeden prepínač, je to váš prepínač Vybrať položku ako predvolený.

 • Zobrazenie dostupných akcií: Vyberte položku pomocou prepínača Vybrať položku. Dostupné akcie sa zobrazia v ovládacom menu.

 • Klepnutie na položku: Po výbere položky zvoľte pomocou svojej metódy výberu možnosť Klepnúť v ovládacom menu. Prípadne zapnite Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Switch Control > Autoklepnutie. Následne stačí vybrať položku a počas intervalu autoklepnutia nevykonať žiadnu akciu (ak ste interval nezmenili, je to 0,75 sekundy). Môžete tiež nastaviť prepínač na vykonávanie gesta klepnutie v Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Switch Control > Prepínač.

 • Vykonanie ďalších gest alebo akcií: V ovládacom menu, ktoré sa zobrazí po výbere položky, vyberte gesto alebo akciu. Ak máte zapnutú funkciu Autoklepnutie, použite prepínač v časovom intervale a potom vyberte gesto. Ak je dostupná viac ako jedna strana akcií prejdite na ďalšiu stranu klepnutím na bodky v spodnej časti.

 • Zatvorenie ovládacieho menu: Klepnite kým sú všetky ikony v menu neaktívne.

 • Ďalšie položky zobrazíte rolovaním obrazovky: Vyberte ľubovoľnú položku na obrazovke a v ovládacom menu vyberte Rolovanie.

 • Vykonanie hardvérovej akcie: Vyberte ľubovoľnú položku a v zobrazenom menu vyberte Zariadenie. Menu môžete použiť na napodobenie nasledovných akcií:

  • Stlačenie tlačidla Domov

  • Stlačenie tlačidla domov dvakrát pre zobrazenie multitaskingu

  • Otvorenie Centra hlásení alebo Ovládacieho centra

  • Stlačenie tlačidla Spať/Zobudiť pre zamknutie iPhonu

  • Otočenie iPhonu

  • Prepnutie prepínača Stíšiť

  • Stlačenie tlačidiel hlasitosti

  • Podržanie tlačidla Domov a otvorenie Siri

  • Stlačenie tlačidla Domov trikrát

  • Zatrasenie iPhonu

  • Súčasné stlačenie tlačidiel Domov a Spať/Zobudiť pre odfotenie snímky obrazovky