Aplikácia Videá obsahuje aj tlačidlo Alternatívna skladba tlačidlo alternatívna skladba, ktoré vám umožňuje vybrať titulky a skryté titulky, ktoré ponúka sledované video. Väčšinou sú tu uvedené štandardné titulky a skryté titulky, ale ak preferujete špeciálne titulky prístupnosti ako napríklad titulky pre nepočujúcich a osoby s poruchami sluchu (SDH), môžete nastaviť iPhone tak, aby ich uvádzal v zozname, ak sú dostupné.

  • Uprednostnenie titulkov prístupnosti a skrytých titulkov pre osoby s poruchami sluchu v zozname dostupných titulkov a skrytých titulkov: Zapnite Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky > Skryté titulky + SDH. Tým sa zapnú titulky a skryté titulky aj v aplikácii Videá.

  • Výber z dostupných titulkov a dostupných titulkov: Pri sledovaní videí v aplikácii Videá klepnite na tlačidlo alternatívna skladba.

  • Prispôsobenie titulkov a skrytých titulkov: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky > Štýl, kde si môžete vybrať niektorú z existujúcich štýlov titulkov, prípadne si vytvoriť vlastný štýl založený na výbere:

    • písma, veľkosti a farby

    • farby pozadia a nepriehľadnosti

    • nepriehľadnosti textu, štýlu okrajov a zvýraznenia

Nie všetky videá obsahujú skryté titulky.