Ak nepočujete zvuky oznamujúce prichádzajúce hovory a ďalšie upozornenia, môžete nastaviť iPhone tak, aby vás na ne upozorňoval pomocou LED blesku (nachádza sa vedľa fotoaparátu v zadnej časti iPhonu). Upozorňovanie bleskom funguje iba ak je iPhone zamknutý alebo v režime spánku.

  • Zapnutie funkcie upozorňovanie bleskom: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Upozorňovať bleskom.