• Zobrazenie veľkého textu v aplikáciách ako Kalendár, Kontakty, Mail, Správy a Poznámky: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Väčší text, kde môžete zapnúť Väčší dynamický typ a prispôsobiť veľkosť písma.

  • Zobrazenie tučného textu na iPhone: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť a zapnite Tučný text.

  • Zvýšenie kontrastu textu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť a zapnite Zvýšiť kontrast.