Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe Visual Voicemail vám umožňujú ovládať prehrávanie správ. Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy, ktorá vám nie je zrozumiteľná. Viac v časti Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka).