VoiceOver
Funkcia nahlas popisuje dianie na obrazovke, takže môžete používať iPhone bez toho, aby ste ho…

Základy funkcie VoiceOver
Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá, ktorými ovládate iPhone. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, musíte na…

Používanie iPhonu pomocou funkcie VoiceOver
Odomknutie iPhonu: Stlačte tlačidlo Domov alebo Spať/Zobudiť, potiahnutím vyberte prepínač odomknutia a klepnite dvakrát na obrazovku.…

Gestá funkcie VoiceOver
Pri zapnutej funkcii VoiceOver majú štandardné dotykové gestá odlišné funkcie a pomocou dodatočných gest sa môžete…

Používanie VoiceOver rotora
Pomocou rotora si môžete vybrať, čo sa stane po potiahnutí nahor alebo nadol pri zapnutej…

Používanie dotykovej klávesnice
Po aktivácii editovateľného textového poľa sa zobrazí dotyková klávesnica (okrem prípadov, keď máte pripojenú bezdrôtovú…

Písanie prstom
Zapnutie režimu rukopisu: Pomocou rotora vyberte Rukopis. Ak sa Rukopis nenachádza v rotore, prejdite do…

Čítanie matematických rovníc
VoiceOver dokáže nahlas čítať matematické rovnice zakódované pomocou: MathML na internete MathML alebo LaTeX v aplikácii…

Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver
Prijatie alebo ukončenie hovoru: Klepnite na obrazovku dvakrát dvomi prstami. Ak nadviažete telefónny hovor a…

Používanie VoiceOver s aplikáciou Safari
Vyhľadávanie na webe: Vyberte vyhľadávacie pole, zadajte hľadaný termín a potom potiahnutím prsta do strán…