VoiceOver dokáže nahlas čítať matematické rovnice zakódované pomocou:

  • MathML na internete

  • MathML alebo LaTeX v aplikácii iBooks Author

  • Prečítanie rovnice: Nechajte VoiceOver čítať ako obyčajne. Pred prečítaním rovnice VoiceOver vysloví slovo „matematika“.

  • Preskúmanie rovnice: Klepnutím dvakrát na vybranú rovnicu ju zobrazíte na celej obrazovke a môžete si ju prejsť po jednotlivých prvkoch. Potiahnutím doprava alebo doľava prečítate prvky rovnice. Pomocou rotora vyberte Symboly, Malé výrazy, Stredné výrazy alebo Veľké výrazy a potom si potiahnutím nahor alebo nadol vypočujte ďalší prvok danej veľkosti. Klepnutím dvakrát na označený prvok sa môžete „zavŕtať“ hlbšie do rovnice a sústrediť sa na vybraný prvok, prípadne si ho prečítať po častiach potiahnutím nadol a nahor alebo doprava a doľava.

Rovnice vyslovované funkciou VoiceOver je možné použiť aj ako výstup do braillových zariadení pomocou Nemeth kódu, ako aj kódov používaných unifikovanou braillovou angličtinou, britskou angličtinou, francúzštinou a gréčtinou. Viac v časti Podpora braillových displejov.