Na prečítanie výstupu funkcie VoiceOver môžete použiť Bluetooth braillov displej. Tento displej môžete použiť so vstupnými klávesmi a ďalšími prvkami na ovládanie iPhonu v prípade, že je funkcia VoiceOver zapnutá. Zoznam podporovaných braillových displejov nájdete na stránke www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

 • Pripojenie braillovho displeja: Zapnite displej a potom prejdite do Nastavenia > Bluetooth a zapnite Bluetooth. Potom prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Slepecké písmo a vyberte displej.

 • Úprava nastavení braillovho písma: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Slepecké písmo a môžete:

 • Zapnúť skratkopis

 • Vypnúť automatické prekladanie slepeckého písma

 • Zapnúť 8-bodové slepecké písmo

 • Zapnúť stav bunky a vybrať jej polohu

 • Zapnúť Nemeth kód pre rovnice

 • Zobraziť dotykovú klávesnicu

 • Zmeniť prekladanie slepeckého písma z unifikovanej angličtiny

Informácie o bežných braillových príkazoch pre navigáciu funkcie VoiceOver a ďalšie špecifické informácie pre určité displeje nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=sk_SK.

Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. Štandardne je to jazyk nastavený pre iPhone v Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk. V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete nastaviť iný jazyk pre funkciu VoiceOver a pre braillov displej.

 • Nastavenie jazyka VoiceOver: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom.

Ak zmeníte jazyk pre iPhone, budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre funkciu VoiceOver a pre braillov displej.

Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak, že budú zobrazovať stav systému alebo ďalšie informácie. Napríklad:

 • História oznamov obsahuje neprečítanú správu

 • Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná

 • Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené

 • Batéria iPhonu je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20 %)

 • iPhone je orientovaný na šírku

 • Obrazovka je vypnutá

 • Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo

 • Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo

 • Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Slepecké písmo > Stavová bunka a klepnite na Vľavo alebo Vpravo.

 • Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo smerovača stavovej bunky.