Pomocou rotora si môžete vybrať, čo sa stane po potiahnutí nahor alebo nadol pri zapnutej funkcii VoiceOver.

  • Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke okolo bodu, ktorý sa nachádza medzi nimi.

Rotor s ovládacím kotúčom nasmerovaným na nastavenie Kurz.
  • Výber možností rotora: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Rotor a vyberte možnosti, ktoré chcete zahrnúť do rotora.

Dostupné polohy rotora a ich efekt závisí od toho, čo práve robíte. Napríklad ak čítate email, môžete použiť rotor na výber (potiahnutím nahor alebo nadol) medzi vyslovovaním po znakoch alebo po slovách. Pri prezeraní webovej stránky môžete nastaviť rotor na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch) alebo na prechod na ďalšiu položku určitého typu.

Ak na ovládanie funkcie VoiceOver používate bezdrôtovú Apple klávesnicu, rotor vám umožňuje upraviť nastavenia ako je hlasitosť, rýchlosť rozprávania, používanie výšok alebo fonetiky, odozva písania a čítanie interpunkcie. Viac v časti Používanie funkcie VoiceOver s bezdrôtovou Apple klávesnicou.